Projekt Unijny

Projekt „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II EDYCJA
Cele projektu.pdf
Planowane efekty projektu.pdf
Regulamin uczestnictwa i rekrutacji.pdf
Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.pdf
Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego(zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO.pdf
Załącznik nr 5 do umowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli.doc
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia-ZSP1 w Sieradzu.doc
Szczegółowy harmonogram  udzielenia wsparcia w projekcie – II edycja

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ 2018 2019

Informacje z poprzedniej strony szkoły zspnr1.nasze.pl