Projekt Unijny

Projekt „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II EDYCJA
Cele projektu.pdf
Planowane efekty projektu.pdf
Regulamin uczestnictwa i rekrutacji.pdf
Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.pdf
Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego(zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO.pdf
Załącznik nr 5 do umowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli.doc
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia-ZSP1 w Sieradzu.doc
Szczegółowy harmonogram  udzielenia wsparcia w projekcie – II edycja

W dniach 5, 6, 7 lutego uczniowie z klasy 3 technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych w ramach udziału w projekcie „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. Szkolenie przeprowadził pan dr inż. Marcin Michalski z certyfikowanego ośrodka szkoleniowego ATUM, a odbyło się ono w Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim. Zakres szkolenia obejmował:

 1. Systemy fotowoltaiczne
 2. Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych
 3. Eksploatacja i konserwacja systemów fotowoltaicznych
 4. Dobór, montaż, regulacja systemów fotowoltaicznych
 5. Komputerowe wspomaganie projektowania
 6. Montaż paneli PV wraz z konstrukcją wsporczą
 7. Połączenie elektryczne, montaż falownika, uruchomienie instalacji
 8. Omówienie poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej
 9. Dobór mocy systemu w zależności od zapotrzebowania klienta z uwzględnieniem ustawy o OZE
 10. Dobór zabezpieczeń elektrycznych
 11. Sporządzanie wstępnego projektu i kosztorysu
 12. Obsługa programów komputerowych do wykonywania instalacji fotowoltaicznych, np. program SMA Sunny Design, EasySolar
 13. Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej oraz dokumenty do złożenia u dystrybutora energii elektrycznej

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ 2018 2019

Informacje z poprzedniej strony szkoły zspnr1.nasze.pl