PCK

W dniach 22 – 26 listopada rzesza ludzi wiernych szlachetnej idei obchodzi swoje święto Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oficjalnie w Polsce wszystko zaczęło się w 1958 roku, kiedy to Polski Czerwony Krzyż podjął wyzwanie mające na celu propagowanie krwiodawstwa. W przyszłym roku, te dni będą miały szczególną oprawę – będziemy po raz 60-ty mówić o święcie, które jednoczy nas w sposób szczególny. Spotykamy się nie tylko w stacjach krwiodawstwa, ale także na skromnych akademiach, których głównym celem jest przekazanie skromnych podziękowań cichym Bohaterom.
Honorowe krwiodawstwo to swego rodzaju akcja społeczna, przejawiająca się w bezinteresownym oddawaniu tego co najcenniejsze – własnej krwi, jedynego w swoim rodzaju leku, przez osoby zdrowe dla osób, które na to czekają, dla których bardzo często jest to jedyna droga powrotu do zdrowia. Leczenie za pomocą krwi jest możliwe tylko dzięki ludziom dobrej woli, którzy podejmują wyzwanie i decydują się oddać cząstkę siebie dla innego człowieka. Jak do tej pory, pomimo podejmowania wielu prób, nie wymyślono metody sztucznej produkcji krwi, jego jedynym producentem jest organizm ludzki. Ciągły rozwój krwiodawstwa spowodował ogólny postęp w chirurgii naczyniowej i serca. Propagowanie szczytnej idei krwiodawstwa połączone z wysiłkiem zmierzającym do zaspokojenia potrzeb krwiolecznictwa jest podstawowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W celu jego realizacji konieczne było podjęcie działań edukacyjnych wśród obywateli polskiego społeczeństwa – szczególnie młodzieży szkół średnich naszego regionu – oraz realizacja szeregu działań marketingowych w tym aspekcie. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na krew, a realną jej ilość, należy zadać sobie pytanie o skuteczność podejmowanych działań. Uwidacznia się to szczególnie w okresie letnim – zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba krwiodawców maleje. Nieodłącznym elementem prowadzonej polityki zachęcania do krwiodawstwa powinna być i jest kampania edukacyjna wzbogacona o rzetelną wiedzę dla potencjalnych krwiodawców. Honorowi dawcy krwi poprzez swoją działalność w pełni zasługują na szacunek wśród społeczeństwa. Współczesna opieka medyczna nie mogłaby w sposób właściwy funkcjonować bez krwi. Ofiarność honorowych dawców krwi dla ratowania ludzkiego życia, jest godna najwyższego uznania. Słowa podziękowania należą się wszystkim, zarówno tym, którzy systematycznie oddają krew, jak i tym, którzy uczynili to jednokrotnie, ponieważ każda ilość jest ważna i każda może uratować komuś życie. Krwiodawcy to również osoby, które w sposób rzetelny są w stanie ocenić wpływ regularnego oddawania krwi na organizm ludzki, poprzez własne doświadczenie w tej kwestii.

Z okazji tego pięknego święta, życzymy wszystkim Krwiodawcom , sympatykom oraz pracownikom Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szczęścia, zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękujemy Wam za to co bezinteresownie robicie, w imię ratowania życia i zdrowia bezimiennych biorców.

Do zbiórki przystąpiło 28 uczniów. Krew oddało 13 uczniów. Akcja została zrealizowana przy współpracy z Punktem Krwiodawstwa w Sieradzu. Organizatorzy akcji: opiekunowie SK PCK . p.L.Pawlik, p.M.Dworczak.