Rekrutacja


Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2021

Logowanie: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Kierunki w roku 2021/2022

Technikum Nr 1

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/ dodatkowe godziny dyrektorskie
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technik programista NOWOŚĆ opis QUIZ
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka, język angielski zawodowy godz.dyr
Baza
angielski, niemiecki
j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik informatyk opis QUIZ
1. matematyka rozszerzona
2. informatyka godz.dyr
Baza FILM
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik geodeta opis
1. matematyka rozszerzona
2. geografia godz.dyr
Prezentacja FILM
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, geografia
Technik elektryk opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik budownictwa opis
1. matematyka rozszerzona
2. chemia godz.dyr
Prezentacja

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Technik mechatronik opis
1.matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Technik architektury krajobrazu opis
1. matematyka rozszerzona
2. biologia godz.dyr
Prezentacja FILM

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

Technik pojazdów samochodowych opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Mechanik pojazdów samochodowych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Elektromechanik pojazdów samochodowych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Fryzjer opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, chemia  
Elektryk opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka  
Monter sieci i instalacji sanitarnych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka  
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Blacharz samochodowy opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Mechanik motocyklowy opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka