Rodzic

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
BS Sieradz 20 9267 0006 0000 0228 2000 0010

Dziennik elektroniczny

Jeśli chcą państwo korzystać z Dziennika elektronicznego Proszę podać swojego e-maila wychowawcy (jest on jednocześnie loginem).

 Instrukcja zakładania konta

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych : do 10.09.2019r.
Zebrania informacyjne międzyokresowe: 07.11.2018r. (czwartek)
*  grupa I – godz. 16.40
 * grupa II – godz. 17.40
Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych:
13.12.2019r. (piątek) godz. 16.40
Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas III Technikum:
03.01.2020r. (piątek) godz. 16.40
Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych:
29.01.2020r. (środa)
*  grupa I – godz. 16.40
*  grupa II – godz. 17.40
Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas maturalnych:
02.04.2020r. (czwartek)  godz. 16.40
Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych:
04.06.2020r. (czwartek)
*  grupa I – godz. 16.40
*  grupa II – godz. 17.40

Szanowni rodzice i opiekunowie

Jeżeli macie podejrzenie (lub macie pewność), że w stosunku do Waszego dziecka (lub innego ucznia ZSP nr 1) stosuje się w szkole lub poza szkołą przemoc prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do dyrektora zespołu.