Nauczyciel

Aby zalogować się na konto Office 365 należy:

1. Przejść do strony: www.office.com
2. Wpisać login: pierwsza litera imienia, nazwisko oraz @zsp1sieradz.onmicrosoft.com, np. Jan Kowalski ma login: jkowalski@zsp1sieradz.onmicrosoft.com
3. Wpisać hasło. Informacje o hasłach wysyłał dyrektor poprzez dziennik w dniu 29.11.2020. Na skrzynce pocztowej (program Outlook) znajduje się lista kont dla uczniów wraz z hasłami tymczasowymi.

Informacje o zastępstwach dyżurów

Dokumenty na wycieczkę

Klauzula informacyjna RODO

Szkolny zestaw programów nauczania G
Szkolny zestaw programów nauczania SP
Siatki Technikum po G
Siatki Technikum po SP
Siatki BS po G
Siatki BS po SP
Plan na rok szkolny 2020/2021 pod linkiem dostępnym w dzienniku elektronicznym

Informacje o dyżurach

Jeśli zapomniałeś hasła do dziennika Kliknij Zaloguj/Przywróć dostęp

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin ZFŚS
Załącznik Nr5