Nauczyciel

Aby zalogować się na konto Office 365 należy:

1. Przejść do strony: www.office.com
2. Wpisać login: pierwsza litera imienia, nazwisko oraz @zsp1sieradz.onmicrosoft.com, np. Jan Kowalski ma login: jkowalski@zsp1sieradz.onmicrosoft.com
3. Wpisać hasło. Informacje o hasłach wysyłał dyrektor poprzez dziennik w dniu 29.11.2020. Na skrzynce pocztowej (program Outlook) znajduje się lista kont dla uczniów wraz z hasłami tymczasowymi.

Informacje o zastępstwach dyżurów

Dokumenty na wycieczkę

Klauzula informacyjna RODO

Szkolny zestaw programów nauczania G
Szkolny zestaw programów nauczania SP
Siatki Technikum po G
Siatki Technikum po SP
Siatki BS po G
Siatki BS po SP
Plan na rok szkolny 2020/2021 pod linkiem dostępnym w dzienniku elektronicznym

Informacje o dyżurach

Jeśli zapomniałeś hasła do dziennika Kliknij Zaloguj/Przywróć dostęp

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin ZFŚS
Załącznik Nr5

REJESTROWANIE PRACOWNIKÓW DO PPK ORAZ NALICZANIE WPŁAT DO PPK
Szanowni Państwo,

przypominamy, że do ustawowego terminu zawarcia umów o prowadzenie PPK (rejestracji pracowników do PPK) macie Państwo czas do 10 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKACJA O PPK


http://www.pkotfi.pl/media_files/e02c618c-daa1-4f02-804b-bf92ade6abb8.pdf

https://www.pkotfi.pl/media_files/daf75ddd-92da-47bf-9f5b-4183b3799fba.pdf

http://www.pkotfi.pl/media_files/26ad1682-9801-47cd-9959-fc5bb9efd5ce.pdf

Deklaracja https://www.pkotfi.pl/media_files/f675f616-3fe9-414c-b139-230a59403a9c.pdf

Wniosek https://www.pkotfi.pl/media_files/2307eb6e-3937-4115-94ff-028ad2fd77e7.pdf