Uczeń

Klauzula informacyjna RODO

Jeśli zapomniałeś hasła do dziennika Kliknij Zaloguj/Przywróć dostęp

Wizytator szkoły –
Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego: tel. 043 8225845

Przestrzeganie Praw Ucznia –
Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego: tel. 043 8225845

Logowanie do Office 365

Aby zalogować się na konto Office należy:

Struktura loginu dla kont uczniów:
1. Identyfikator klasy
2. Rok rozpoczęcia nauki
3. 3 pierwsze litery imienia
4. 3 pierwsze litery nazwiska
5. @ zsp1sieradz.onmicrosoft.com Przykładowo uczeń Jan Kowalski, który rozpoczął naukę w 1ti w roku 2020 ma login: ti20jankow@ zsp1sieradz.onmicrosoft.com

W przypadku pytań lub problemów proszę o kontakt z K. Pytel przez Discord

Badania w Poradni Medycyny Pracy – lista terminów

Lista terminów

Lista terminów aktualizacja

Podręczniki 2021/2022 akt z 2.08.2021

Podręczniki 2020/2021

Technikum i Branżowa Szkoła po Gimnazjum przedmioty ogólne i zawodowe
Technikum po SP przedmioty ogólne
Technikum po SP przedmioty zawodowe
Branżowa Szkoła po SP

EGZAMIN ZAWODOWY

1_aKomunikat_o_pomocach-cz.praktyczna_-PP2012_2017.pdf

1_Komunikat_o_pomocach-cz.pisemna_-PP2012_2017.pdf

20201216_epkwz_ez_covid_zima_2021.pdf

Deklaracja

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Technikum – kwalifikacje

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  311930

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technik budownictwa  311204

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik geodeta  311104

BD.31. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Technik mechatronik  311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik elektryk  311303

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Technik informatyk  351203

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik energetyk 311307

EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Technik pojazdów samochodowych  311513

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Technik mechanik  311504

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik ochrony środowiska  325511

RL.08. Ocena stanu środowiska.

RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

Technik architektury krajobrazu  314202

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Branżowa Szkoła I stopnia – kwalifikacje

Fryzjer 514101

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Monter sieci, instalacji sanitarnych 712618

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Mechatronik  742118

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Elektryk 741103

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Blacharz samochodowy 721306

MG.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Mechanik motocyklowy 723107

MG.23 Diagnozowanie i naprawa motocykli.

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

MG.18. Diagnozoie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Darmowe oprogramowanie dla uczniów i nauczycieli w tym Win 10

adres serwera pocztowego (dostęp tylko z sieci szkolnej)10.1.51.44/mail/

pobieranie kluczy oprogramowania i rejestrowanie konta
https://signup.azure.com/studentverification?offerType=3

pobieranie oprogramowania z serwera szkolnego (dostęp tylko z sieci szkolnej)
10.1.51.31/~msdn 
w przypadku gdy na serwerze szkolnym nie ma oprogramowania proszę o kontakt
z administratorem (K. Pytel)

Praktyki zawodowe

Informacje o zakładach pracy
Program praktyk dla wszystkich klas
Dzienniczek praktyk
Podanie o zaliczenie praktyk -plik do pobrania

Maturzysta 2022

Załączniki

Zapraszamy do odwiedzania stron:

www.komisja.pl –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie