Internat

Internat ZSP nr 1 w Sieradzu, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły został oddany do użytku w 1963 roku. 
Nasza szkoła jest obecnie jedyną w Sieradzu szkołą ponadgimnazjalną, dysponującą tego typu placówką opiekuńczo – wychowawczą. 

Informacje dotyczące funkcjonowania internatu

Adres internatu:
ul. Polna 26, 98-200  Sieradz, tel. 43 8221564

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspomagającą dydaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły. Znajduje się w  dwupiętrowym budynku, który objęty jest monitoringiem wizyjnym. Jest to placówka koedukacyjna  oferująca  3 i 4 osobowe pokoje dla uczniów pobierających naukę w szkołach średnich na terenie m. Sieradza. Placówka kwateruje również słuchaczy kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Internat pracuje 6 dni w tygodniu, od niedzieli, godzina 20.00 do piątku godzina 16.00.  

W trosce o opiekę i bezpieczeństwo uczniów internatu, prowadzone są całodobowe dyżury wychowawcze wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej a w razie potrzeby udzielana jest natychmiastowa  pomoc psychologiczna.

Wyposażenie pokoi mieszkalnych uczniów gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. Dodatkowo wychowankowie mają możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, księgozbioru biblioteki szkolnej, sali cichej nauki oraz świetlicy ze sprzętem RTV.

W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu a kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień, pasji poprzez organizację zajęć kulturalnych, turystycznych i sportowych. 

Nasz internat jest miejscem bezpiecznym nie tolerującym prowokowania sytuacji konfliktowych

Atutem internatu jest jego położenie tuż obok szkoły i w centrum miasta. Ma to wpływ na  korzystanie przez młodzież z ofert przygotowanych przez sieradzkie placówki kulturalne, muzeum , kino, teatr czy biuro wystaw artystycznych. Bliskość dworca PKS i PKP co sprzyja dogodnemu dojazdowi młodzieży z domu rodzinnego.

Kwaterowanie dla słuchaczy kursów zawodowych organizowanych przez CEZ odbywa się raz w miesiącu od godziny 20.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć dla poszczególnych kursów zawodowych.

Warunkiem zakwaterowania jest opłacenie z góry opłaty za internat na konto szkoły, wymagany jest dowód opłaty podczas kwaterowania. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wychowanka oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza i data pobytu. Internat posiada aneksy kuchenne do samodzielnego przygotowywania posiłków.

OPŁATY ZA INTERNAT W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uczniowie ZSP Nr 1 w Sieradzu-67,00 zł. Brutto

Uczniowie pozostałych szkół w Sieradzu- 72,36 zł. Brutto

Uczniowie kursów zawodowych CEZ -115,56 zł. Brutto

Warunkiem zakwaterowania w Internacie ZSP Nr 1 w Sieradzu, jest potwierdzenie wpłaty na konto ZSP Nr 1 w Sieradzu.

Nr konta:

PKO BP Sieradz

6810 2045 6400 0052 0200 109 645

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA REZERWACJI MIEJSC W INTERNACIE ZSP NR1 W SIERADZU 

Dyrekcja ZSP nr1 w Sieradzu przypomina o konieczności rezerwacji miejsc w Internacie ZSP nr1 w Sieradzu prze uczniów Kursów Dokształcania Teoretycznego poprzez wysyłanie e-maila na adres internatzspnr1@onet.pl

W e-mailu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, adres szkoły i miejsce zamieszkania oraz okres pobytu.

Adres:   98-200 Sieradz, ul. Polna 26, tel.  43 8221564 

w godzinach:  6.30-14.30


Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Skład kadry pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym.

 

Wychowawcy:
                              
mgr Karolina Brzeziecka-Leśniewicz    
mgr  Ewa Amroziak                              
mgr  Agnieszka Gołębiowska             
mgr  Jolanta Huptys                          
mgr Katarzyna Janiszewska           
mgr Lidia Pawlik 
mgr Katarzyna Olembrowska