Internat

Internat PZS nr1 w Sieradzu, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły został oddany do użytku w 1963 roku.

Nasza Szkoła jest obecnie jedyną w Sieradzu szkołą ponadgimnazjalną, dysponującą tego typu placówką opiekuńczo-wychowawczą.

Informacje dotyczące funkcjonowania internatu

Adres:

Internat PZS nr 1 w Sieradzu
ul. Polna 26
98-200 Sieradz
Tel: 43 822-15-64

Pracujemy:

Od poniedziałku-godzina 6:00
Do piątku- godzina 16:00

Internat w NIEDZIELE nieczynny

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspomagającą dydaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły. Znajduje się w dwupiętrowym budynku, który objęty jest monitoringiem wizyjnym. Jest to placówka koedukacyjna oferująca 3 i 4 osobowe pokoje dla uczniów pobierających naukę w szkołach średnich na terenie miasta Sieradza. Placówka kwateruję również słuchaczy kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Atutem internatu jest jego położenie tuż obok szkoły i w centrum miasta, ma to wpływ na korzystanie przez młodzież z ofert przygotowanych przez sieradzkie placówki kulturalne – muzeum, kino, teatr czy biuro wystaw artystycznych. Bliskość dworca PKS i PKP co sprzyja dogodnemu dojazdowi młodzieży z domu rodzinnego.

W trosce o opiekę i bezpieczeństwo wychowanków internatu, prowadzone są całodobowe dyżury wychowawcze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej a w razie potrzeby udzielana jest natychmiastowa pomoc psychologiczna.

Wyposażenie pokoi mieszkalnych wychowanków gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. Dodatkowo jest możliwość skorzystać  z bezprzewodowego internetu , księgozbioru biblioteki szkolnej, Sali cichej nauki oraz świetlicy ze sprzętem RTV.

W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu a kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień i pasji poprzez organizację zajęć kulturalnych, turystycznych i sportowych.

NASZ INTERNAT JEST MIEJSCEM BEZPIECZNYM, NIE TOLERUJĄCYM PROWOKOWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

Opłaty za internat

Uczniowie ZSP Nr 1 w Sieradzu – 67 złotych
Uczniowie pozostałych szkół w Sieradzu – 72,36 złotych
Słuchacze kursów CEZ – 115,56 złotych

Informacje dotycząca rezerwacji miejsc przez słuchaczy CEZ

Warunkiem zakwaterowania jest rezerwacja miejsca w internacie poprzez e-maila: internatzspnr1@onet.pl w e-maliu należy wpisać imię i nazwisko, adres szkoły, zawód i okres pobytu. PROSIMY wysyłać tylko jedną wiadomość i czekać na wiadomość zwrotną. Nie ma potrzeby wysyłania kilku e maili w sprawie rezerwacji.

Rezerwacja zostaje potwierdzona e-mailem zwrotnym zawierającym ważne informacje o zakwaterowaniu i płatności.

Kwaterowanie słuchaczy CEZ odbywa się w dniu rozpoczęcia zajęć od godziny 6:00.

Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Skład kadry pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym:

mgr Karolina Brzeziecka-Leśniewicz
mgr Ewa Amroziak
mgr Jolanta Huptys
mgr Katarzyna Janiszewska
mgr Iwona Jura
mgr Katarzyna Olembrowska
mgr Zbigniew Brocki