Kalendarz

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. Rok szkolny 2020/2021 trwa od 1.09.2020r. do 31.08.2021r.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 02.09.2020r do 25.06.2021r. ,
  z wyjątkiem ostatnich  klas technikum  do 30.04.2021r.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :
 4. dla klas maturalnych :

• I okres trwa od 02.09.2020r. do 11.12.2020r.

• II okres trwa od 14.12.2020r. do 30.04.2021r.

 • dla klas pozostałych :

• I okres trwa od 02.09.2020r. do 08.01.2021r.

• II okres trwa od 11.01.2021r. do 25.06.2021r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2020r.
 4. Ferie zimowe trwają : 01 ÷ 14.02.2021r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 01 ÷ 06.04.2021r.
 6. Ferie letnie trwają : 28.06. – 31.08.2021r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):

19.04. – 14.05.2021r. – kl. II i III technikum na podbudowie gimnazjum

 1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych :
 • 12.01.2021r. oraz 22.06.2021r.  (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)
 • 04.05., 05.05., 06.05. (egzaminy maturalne)
 • 07.05.2021r. – dotyczy tylko uczniów technikum (egzamin maturalny)
 • 04.06.2021 (pt).