Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Rok szkolny 2019/2020 – od 1.09.2019r. do 31.08.2020r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – od 02.09.2019r do 26.06.2020r.
z wyjątkiem ostatnich klas LO i T do  24.04.2020r.
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
dla klas maturalnych :
• I okres trwa od 02.09.2019r. do 13.12.2019r.
• II okres trwa od 16.12.2019r. do 24.04.2020r.
dla klas III technikum :
• I okres trwa od 02.09.2019r. do 03.01.2020r.
• II okres trwa od 07.01.2020r. do 26.06.2020r.
dla klas I i II technikum i klas branżowych :
• I okres trwa od 02.09.2019r. do 31.01.2020r.
• II okres trwa od 03.02.2020r. do 26.06.2020r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.
Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2019r.
Ferie zimowe trwają : 13 ÷ 26.01.2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 09 ÷ 14.04.2020r.
Ferie letnie trwają : 27.06. – 31.08.2020r.
Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):
20.04. – 15.05.2020r. – kl. III technik pojazdów samochodowych,
technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanik, technik geodeta, technik energetyk.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych :
10.01.2020r. oraz 23.06.2020r.  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
04.05, 05.05, 06.05.2020r. (egzaminy maturalne)
12.06.2020 (pt).