Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Rok szkolny 2021/2022 trwa od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 01.09.2021r do 24.06.2022r. ,
  z wyjątkiem ostatnich  klas technikum  do 30.04.2022r.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :
 4. dla klas maturalnych :

• I okres trwa od 01.09.2021r. do 17.12.2021r.

• II okres trwa od 20.12.2021r. do 30.04.2022r.

 • dla klas pozostałych :

• I okres trwa od 01.09.2021r. do 07.01.2022r.

• II okres trwa od 10.01.2022r. do 24.06.2022r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2021r.
 4. Ferie zimowe trwają : 14 ÷ 27.02.2022r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 14 ÷ 19.04.2022r.
 6. Ferie letnie trwają : 27.06. – 31.08.2022r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):

25.04. – 20.05.2022r. – III technikum

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 • 12.11.2021 (pt) – nie dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia
 • 07.01.2022 (pt) – nie dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia
 • 11.01.2022r. oraz 03.06.2022r.  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • 02.05.2022  (pon).
 • 04.05., 05.05., 06.05. (egzaminy maturalne)