Odbiór świadectw po egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym

Odbiór świadectw po egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym – 30.09.2020r. od godz. 12.00  – sekretariat uczniowski