Kolejny projekt Erasmus +

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu realizuje kolejny projekt dotyczący praktyk zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Ucząc się przez doświadczenie II”. Uczniowie będą odbywać praktyki w Bolonii (Włochy), w Saragossie (Hiszpania) oraz na Wyspach Kanaryjskich. Programem w tym roku objęte są następujące zawody: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik geodeta oraz technik mechatronik. Kwota przyznanej dotacji wynosi 113 352,00 EUR (484 908,52 PLN).