Zebrania z rodzicami 7.11.2019 godz. 16:40 i godz. 17:40

Spotkania  z rodzicami 7.11.2019

godz. 16:40

E. Proszewska III LO s.104

J. Opora  III Ti s.52

E. Kiecol  III Tmg  s.105

W. Kacprzak  III Te  s.50

A. Remiszewska-Grzesiak III Ta s.103

K. Leśkiewicz III Tom s.47

M. Langwerski I Tgi s.19

K. Olembrowska III b s.110

M. Dworczak IV Ti s.49

K. Mikołajczyk-Rusiecka IV Tis s.48

M. Szczepaniak  IV Tm s.108

A. Czajka IV Te s.114

M. Opora IV Ta1 s. 20

A. Kosecka IV Ta2 s.106

R. Milak II a  s.21

A. Chlebicz II a  s.12

B. Niewiadomska II Tsm  s.54

M. Gławenda II Tbas  w innym terminie

A.Kowalska III a s.46

godz. 17:40

 A. Pawelec I Tgag s.110

I. Tubilewicz  I Tge  s.50

R. Trzciński I Tgbm s.108

N. Sobierajska-Kikowska I Tgso s.106

M. Maksajda I ga s.21

D. Rybacki I gb  w innym terminie

K. Duch I Tbm s.103

I. Trzcińska I Te s.104

A. Jurkowski I Ti s. 54

P. Pawelec I Tag  s.19

D. Rachwalska I Tsm  s.114

D. Astemberg I a  s.19

M. Jakubowska-Kakała   I b  s.48

S. Osetek II Ti  s.52

M. Wojtas II Tgo  w innym terminie

M. Zalarska-Bednarska II Te  s.20

A.Paroń II Tme s. 105

Zebrania dla klasy 

I gb D. Rybacki 
18.11.2019 g.17:00 s.52

II Tbas M. Gławenda
12.11.2019 g.16:00 s.INK2