Rekrutacja


Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Jesteś na etapie wyboru szkoły średniej. Ostateczna Twoja decyzja musi być poprzedzona gruntowną analizą własnych zainteresowań, predyspozycji i możliwości.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy przedstawia zestawienie najbardziej deficytowych i potrzebnych zawodów w naszym kraju. Ucząc się w tym zawodzie, zawsze znajdziesz pracę.

Drodzy Ósmoklasiści – wszystkie zawody, jakie znajdują się w portfolio Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu są na liście zawodów bardzo lub umiarkowanie potrzebnych w naszym kraju i/lub województwie

ulotka

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Logowanie: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

Wśród wielu szkół możesz wybrać także Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Kierunki w roku 2022/2023

Technikum nr 1 im. Tadeusza Tańskiego

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/ dodatkowe godziny dyrektorskie
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technik programista NOWOŚĆ opis QUIZ
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka, język angielski zawodowy godz.dyr
Baza
angielski, niemiecki
j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik informatyk opis QUIZ
1. matematyka rozszerzona
2. informatyka godz.dyr
Baza FILM Kwalifikacje– egzaminy
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik geodeta opis
1. matematyka rozszerzona
2. geografia godz.dyr
Prezentacja FILM
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, geografia
Technik elektryk opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja
angielski, niemiecki j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr
Prezentacja

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Technik budownictwa opis
1. matematyka rozszerzona
2. chemia godz.dyr
Prezentacja

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Technik mechatronik opis FILM
1.matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Technik architektury krajobrazu opis
1. matematyka rozszerzona
2. biologia godz.dyr
Prezentacja FILM

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

Technik pojazdów samochodowych opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Technik spawalnictwa NOWOŚĆ
opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Technik mechanik
operator maszyn CNC
opis
1. matematyka rozszerzona
2. fizyka godz.dyr

angielski, niemiecki

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Tadeusza Tańskiego

Mechanik pojazdów samochodowych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Elektromechanik pojazdów samochodowych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
Fryzjer opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, chemia  
Elektryk opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka  
Monter sieci i instalacji sanitarnych opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka  
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie opis angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka