Rodzic

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
BS Sieradz 20 9267 0006 0000 0228 2000 0010

Dziennik elektroniczny

Jeśli chcą państwo korzystać z Dziennika elektronicznego Proszę podać swojego e-maila wychowawcy (jest on jednocześnie loginem).

 Instrukcja zakładania konta

Ubezpieczenie w roku 2022/2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  1. Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych : 26.08.2022r.
  1. Zebrania informacyjne międzyokresowe klas przejściowych i maturalnych: 27.10.2022r. (czwartek)

*  grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

  1. Zebrania informacyjne na koniec okresu wychowawców i rodziców klas przejściowych i maturalnych: 20.12.2022r. (wtorek)

*  grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

  1. Zebrania informacyjne międzyokresowe klas przejściowych i końcowo roczne klas maturalnych: 05.04.2023r. (środa)

*  grupa I – godz. 16.40

 * grupa II – godz. 17.40

  1. Zebrania informacyjne wychowawców i rodziców klas przejściowych : 31.05.2023r. (środa)

*  grupa I – godz. 16.40

*  grupa II – godz. 17.40

Szanowni rodzice i opiekunowie

Jeżeli macie podejrzenie (lub macie pewność), że w stosunku do Waszego dziecka (lub innego ucznia ZSP nr 1) stosuje się w szkole lub poza szkołą przemoc prosimy o natychmiastowe zgłoszenie problemu do dyrektora zespołu.