Internat


Od 1 września 2022 roku internat został włączony w struktury Centrum Edukacji Zawodwej. W sprawach rekrutacji i płatności za internat należy się kontaktować z sekretariatem CEZ – tel.: (43) 822 40 24.