Zebrania z rodzicami w dniu 29.01.2020r o godz. 16:40 i  o godz. 17:40  

Zapraszamy na zebrania
o godz. 16:40 i  o godz. 17:40  

I TURA godz. 16:40 klasy:

A. Pawelec  I Tgag  s. 110

I. Tubilewicz  I Tge  s. 50

R. Trzciński   I Tgbm s. 108

N. Sobierajska-Kikowska  I Tgso  s. 106        

K. Duch  I Tbm  s. 103

I. Trzcińska   I Te  s. 104

A. Jurkowski I Ti  s. 105

P. Pawelec I Tag s. 19

D. Rachwalska  I Tsm  s. 114

M. Langwerski I Tgi s. 48

S. Osetek  II Ti s. 52

M. Wojtas II Tgo s. 49

M. Zalarska-Bednarska II Te s. 20

A. Paroń II Tme s. 54

M. Gławenda II Tba s. IT

B. Niewiadomska II Tsm s. 12

II TURA godz. 17:40 klasy:

D. Astemberg I a  s. 105

M. Maksajda I ga s. 50

M. Jakubowska-Kakała I b s. 48                              

D. Rybacki I gb s. 104                            

R. Milak  II a  s. 49

A. Chlebicz II b s. 52

A. Kowalska III a  s. 19

K. Olembrowska III b s. 110