Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Jakub Tomala z klasy 3 Technikum informatycznego odebrał nagrodę.

18 lutego w Łodzi zostały rozdane „Stypendia Prezesa Rady Ministrów”. Aby otrzymać to wyróżnienie uczeń musiał spełnić warunki:

  1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  2. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów