„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”

W dniu 20 lutego 2020 roku 37 uczniów naszej szkoły podpisało umowy stypendialne w ramach projektu.

technik geodeta – 13,
technik budownictwa – 12 osób,
technik architektury krajobrazu – 3 osoby,
technik informatyk – 6 osób,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 2 osoby,
technik energetyk – 1 osoba

Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. Stypendyści odebrali listy gratulacyjne z rąk Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego oraz Andrzeja Górczyńskiego, członka zarządu województwa łódzkiego. Obecni byli przy tym rodzice oraz dyrektor ZSP Nr 1 w Sieradzu Michał Kluba.

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu województwa łódzkiego oraz budżetu państwa. Jego wartość to ponad 9 milionów 290 tysięcy zł. Program skierowany jest do uczniów, którzy uczą się w co najmniej drugich klasach szkół z naszego województwa prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem uczestnictwa w programie jest też, między innymi, uzyskanie w ubiegłym roku szkolnym średniej ocen z przedmiotów zawodowych nie niższej niż 4,5. Stypendium wynosi 6 tys. zł lub  10 tys. zł brutto w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W tym roku do projektu zakwalifikowało się aż 1186 uczniów z terenu województwa łódzkiego.