Zawieszone zajęcia. To nie są ferie, to nie są wakacje!

Nudy nie zabijamy na mieście! Placówki edukacyjne i kulturowe zamknięto po to, by młodzież siedziała w domu i nie roznosiła wirusa. Młodzi głównie chorują niemal bezobjawowo, ale są też najbardziej mobilni, w związku z czym stanowią największe zagrożenie przy zakażaniu innych.

Apel do rodziców: starajcie się nie zostawiać dzieci pod opieką dziadków.

Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga zbiorowej odpowiedzialności za siebie i innych, głównie seniorów.