Zdalne zajęcia

Drodzy uczniowie uczcie się zdalnie – odczytujcie wiadomości w dzienniku od swoich nauczycieli, kontaktujcie się preferowanymi kanałami komunikacji, gdyż nie wiadomo kiedy zobaczymy się na Piłsudskiego 5. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.