Ważny komunikat dla zdających egzamin maturalny w 2020r

Proszę koniecznie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a w szczególności z pkt.4 (od str.5) w/w rozporządzenia – dotyczy egzaminów ustnych w 2020r.