Dla zdających maturę.

Proszę zapoznać się z najnowszymi (z dnia 21.05.2020r.) komunikatami dyrektora CKE dostępnymi na stronie OKE w Łodzi w zakładce aktualności.