Harmonogram odbioru dyplomów przez absolwentów technikum (czyli tylko maturzyści)

Odbiór dyplomów przez absolwentów technikum (czyli tylko maturzyści) – sala 54.

Poniedziałek – 8 czerwca w godzinach 10.00-14.00
Technik urządzeń sanitarnych
Technik budownictwa
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik geodeta
Technik mechatronik
Technik elektryk

Wtorek – 9 czerwca  w godzinach 10.00-14.00
Technik informatyk

Środa – 10 czerwca  w godzinach 10.00-14.00
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanik
Technik ochrony środowiska
Technik architektury krajobrazu