Sukces pięciu uczennic Technikum Architektury Krajobrazu w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2020.

Oficjalne wyniki finału w Warszawie (www.pzswir.pl/olimpiada) bardzo nas cieszą ponieważ w tym roku szkolnym mamy 5 finalistek etapu centralnego olimpiady (z kl. 2 i 3 technikum architektury krajobrazu).
Uczennice te zwolnione są z części pisemnej egzaminów zawodowych oraz mają zapewniony indeks na prawie wszystkich uczelniach wyższych w Polsce.
___________________

 Blok A Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (innowacyjne projekty, prace racjonalizatorskie):

1) Projekt w kategorii „pomysł ekologiczny” – 3 finalistki: Julia Firlit, Karolina Milczarska, Emilia Nastarowicz (wszystkie z kl. 2TBA), opiekun: dr Mariusz Gławenda.

Tytuł projektu: Perspektywy wykorzystania drzew introdukowanych w kontekście zmian klimatycznych i ustępowania gatunków rodzimych z polskich lasów i terenów zieleni.

2) Projekt w kategorii „pomoc dydaktyczna” – 1 finalistka: Wiktoria Kucharek z kl. 3TA, opiekunowie: dr Mariusz Gławenda, mgr inż. Paweł Pawelec.

Tytuł projektu: Rekonstrukcja koryta rzeki Warty sprzed 200 lat – metoda poznawania dynamiki geomorfologicznych zmian cieków wodnych.

Blok B Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (egzamin z wiedzy o wynalazczości):

1 finalistka: Roksana Ostrowska z kl. 3TA, opiekunowie: mgr Aneta Remiszewska-Grzesiak, dr Mariusz Gławenda.