Harmonogram rozdawania świadectw – 26.06.2020

Przy rozdawaniu świadectw sale 48 ,49 ,50 ,52 i 54 wchodzą od ul. Leszka Czarnego, sale 19, 20, 21, 12, 110, 114 furtką od strony ZUSu, natomiast sale 103, 104, 105, 106, 108, 109 wejściem głównym.

L.p. Klasa Godzina Sala
1 1 Ti 08:00 52
2 1 Tag 08:00 12
3 1 Te 08:00 49
4 1 Tbm 12:00 110
5 1 Tsm 08:00 114
6 1 Tgi 09:00 48
7 1 Tgag 09:00 20
8 1 Tge 09:00 104
9 1 Tgbm 09:00 108
10 1 Tgso 09:00 54
11 2 Ti 11:00 105
12 2 Tgo 11:00 12
13 2 Tsm 11:00 52
14 2 Te 11:00 48
15 2 Tme 11:00 109
16 2 Tba 11:00 21
17 3 Ti 13:00 105
18 3 Ta 13:00 49
19 3 Te 13:00 114
20 3 Tmg 13:00 109
21 3 Tom 13:00 54
22 1a 10:00 50
23 1 ga 10:00 110
24 1 b 10:00 19
25 1 gb 10:00 103
26 2 a 12:00 103
27 2 b 12:00 50
28 3 a 12:00 19
29 3 b 12:00 106