Dodatkowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu  wzbogacił swoje wyposażenie o dodatkowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków EFS. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie kształcący się
w zawodzie technik geodeta będą korzystać z nowoczesnego tachimetru bezlustrowego, a uczniowie technikum informatycznego, dzięki dodatkowym zakupom, nabędą umiejętności  z zakresu montażu sieci światłowodowych przy pomocy spawarki, reflektometru i narzędzi do montażu światłowodów. Przyszli informatycy będą także mogli odwzorowywać kształty obiektów przestrzennych za pomocą skanera i kamery 3D w programach inżynierskich oraz kopiować je na drukarkach 3D. Urządzenia te znajdą również zastosowanie do modelowania obiektów w rzeczywistości wirtualnej i umożliwią przeniesienie ich do świata rzeczywistego.