Informacja dla zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym

1. Osoby, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym zdają ten egzamin w szkole macierzystej

2. Egzamin odbędzie się 8 września 2020r. o godz. 14.00

3. Organizacja egzaminu maturalnego w ZSP Nr 1 w Sieradzu:

j. polski – sala 110

matematyka – sala 106, 108, 114

j. angielski – sala 105

4. Na egzamin należy zgłosić się min. ½ godziny przed jego rozpoczęciem

5. Zdający zobowiązani są postępować zgodnie z regulaminem
          funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego:
          obowiązkowa dezynfekcja rąk, maseczka, dystans min.1,5 m

 6. Obowiązują takie same procedury organizacji i przebiegu egzaminu,
           jak w terminie głównym ( w czerwcu 2020r.)