W związku z nauczaniem hybrydowym od 19.10.2020r zmienia się nauka w szkole. Prosimy zapoznać się ze zmianami.

Na nauczaniu zdalnym od 19.10 do 30.10.2020 przebywają oddziały:
III Tme, III Tsm, III Te, II a, II b, II Tge, II Tgbm,
II ga, II gb, II Tbm, II Te, II Tsm, I Tbm, I Te, I b

Na nauczaniu stacjonarnym od 19.10 do 30.10.2020 przebywają oddziały:
IV Ta, IV Te, IV Ti, IV Tmg, IV Tom, III a, III b, III Tba, III Ti,
III Tgo, II Tgi, II Tgso, II Tgag, II Ti, II Tag, I Ti, I Tag, I Tsp, 1 a

Po dwóch tygodniach jak nie przejdziemy do czerwonej strefy sytuacja będzie wyglądała następująco:

Na nauczaniu zdalnym od 02.11 do 13.11.2020 przebywają oddziały:
III b, III Tba, III Ti, III Tgo, II Tgi, II Tgso, II Tgag, II Ti,
II Tag, I Ti, I Tag, I Tsp, 1 a

Na nauczaniu stacjonarnym od 02.11 do 13.11.2020 przebywają oddziały:
IV Ta, IV Te, IV Ti, IV Tmg, IV Tom, III a, III Tme, III Tsm, III Te,
II a, II b, II Tge, II Tgbm, II ga, II gb, II Tbm, II Te, II Tsm, I Tbm, I Te, I b

W/w system będzie obowiązywał naprzemiennie (co 2 tygodnie) i dotyczy tylko kształcenia teoretycznego zawodowego oraz ogólnokształcącego.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie zawsze stacjonarnie – zarówno u Nas jak i na CEZ-ie.
Kursy w klasach branżowych – informacja będzie podawana na bieżąco.