W 2020 roku Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża przypada na 25 października.

Celem Święta jest złożenie hołdu oraz podziękowanie wszystkim osobom młodym, które współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża jest nieodzowną częścią tej organizacji. Od 1921 roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża (MPCK) zrzesza dzieci i osoby młode do pomocy w prowadzeniu działań opartych o idee oraz wytyczne Czerwonego Krzyża. MPCK funkcjonuje na postawie Statutu oraz Struktury i Zasad działania Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. Symbolem członków organizacji jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Polski Czerwony Krzyż Młodzież”. Głównym celem jest kształtowanie humanitarnych postaw w środowiskach dziecięco – młodzieżowych, które przyczynią się do aktywnego działania młodych osób na rzecz potrzebującym.

Dzień Młodzieży PCK to międzynarodowe Święto wszystkich osób młodych zrzeszonych w Stowarzyszeniach Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które codziennie pomagają potrzebującym na całym świecie oraz przyczyniają się do rozbudzenia humanitarnych postaw w środowiskach dziecięco – młodzieżowych.

Pamiętajmy, że w naszej szkole też możemy pomagać!