22-26 listopada – Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować  w fabryce. Może powstać jedynie w ludzkim organizmie, dlatego oddając krew – pomagasz ratować życie.

Warto zostać honorowym dawcą krwi!

Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z oddawaniem krwi:

– Na czym polega honorowe oddawanie krwi?

– Oddanie krwi polega na jej pobraniu poprzez pojedyncze wkłucia do żyły na przedramieniu. Typowo pobiera się 450 mililitrów krwi, co trwa od 5 do 10 minut.

– Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?

Oddawanie krwi nie wiąże się z ryzykiem, a zdrowy organizm szybko się regeneruje, pod warunkiem zachowania odpowiednich przerw pomiędzy donacjami.

Cały proces odbywa się w komfortowych warunkach, spełniających ścisłe normy sanitarne i przebiega pod nadzorem fachowego personelu, który jest naprawdę zawsze bardzo życzliwy. Do pobierania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, nie jest więc możliwe zarażenie się HIV lub inną chorobą zakaźną. Mitem jest także, że oddawane krwi osłabia lub uzależnia.

– Aby oddać krew poświęcasz swój czas – czy za oddawanie krwi otrzymuje się pieniądze?

-Za oddawanie krwi nie przysługuje wynagrodzenie, ale można skorzystać z ulgi podatkowej – jej wysokość zależy od ilości oddanej krwi. Przysługuje także zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu krwiodawstwa. Dawca może również bezpłatnie pobrać wyniki badań laboratoryjnych, jakie są przeprowadzane  w związku z donacją. Przykładowo, po pobraniu krew jest każdorazowo badana w kierunku zakażenia kiłą, HIV oraz wirusami zapalenia wątroby typu B lub C.

– Chociaż oddawanie krwi jest dobrowolne i bezpłatne, to krwiodawcy odnoszą jednak pewne korzyści, stanowiące rodzaj podziękowania za bezinteresowny dar, jakim jest krew. Co to za przywileje?

– Każda osoba, która zdecydowała się oddać krew zostaje Honorowym Dawcą Krwi. Każdemu dawcy przysługuje tak zwany „posiłek regeneracyjny” dostarczający 4500 kalorii. Najczęściej są to napoje i 8 tabliczek czekolady.

Ponadto w dniu donacji przysługuje zwolnienie z pracy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielenia wolnego, pod warunkiem, że został wcześniej poinformowany, a pracownik po oddaniu krwi dostarczy stosowane zaświadczenie.

– Kto zatem może  zostać honorowym krwiodawcą?

– Krwiodawcą może zostać osoba, która ma pomiędzy 18 a 65 lat i jest zdrowa. Przewlekłe i poważne schorzenia, takie jak na przykład cukrzyca, gruźlica, łuszczyca, choroby układu krążenia czy niektóre choroby weneryczne wykluczają z możliwości bycia krwiodawcą.

Czasową dyskwalifikację mogą powodować zabiegi – operacje, interwencje stomatologiczne, badania przewodu pokarmowego, takie jak gastroskopia, ale także np. wykonanie tatuażu. Kobiety mają trochę trudniej – nie mogą oddawać krwi w czasie miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu oraz przez pewien czas po porodzie.

– Gdzie można oddać krew?

Krew oddaje się przede wszystkim w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz w ich Oddziałach Terenowych. Organizowane są także akcje wyjazdowe. W trasę wyruszają wówczas mobilne punkty poboru krwi, tzw. krwiobusy lub punkty takie organizowane są stacjonarnie – na przykład pod Kościołami, Przychodniami Lekarskimi czy pod Urzędami.

– Czy wiesz, w jaki sposób wykorzystywana jest Twoja krew?

Podczas donacji pobierana jest cała krew, samo osocze lub tylko wybrane komórki krwi (płytki krwi). Surowce te są odpowiednio preparowane i mogą zostać wykorzystane u chorych (np. u ofiar wypadków, pacjentów poddawanych operacjom chirurgicznym lub przeszczepom szpiku, chorych na nowotwory lub ciężkie anemie).

Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku.                        To wtedy Polski Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania   tej wspaniałej idei.

ZAPASY KRWI – STAN NA 17.11.2020 r.

STAN ZAPASÓW – LEGENDA:

Damian Bartosik, kl. 1 Ti