Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – 25 listopada

17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali problemu. Dzień ten został oznaczony jako Dzień Pomarańczowy przez kampanię ONZ Women Say No, UNiTE. Ludzie na całym świecie są zachęcani do noszenia pomarańczowego akcentu w swym ubiorze jako wyrazu solidarności z krzywdzonymi kobietami. Kolor pomarańczy symbolizuje lepszą przyszłość i świat wolny od przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Datę wybrano nieprzypadkowo – 25 listopada 1960 r. w rządzonej po dyktatorsku przez Rafaela Trujillo Dominikanie zamordowano trzy siostry Mirabal. Od kilkunastu lat dzień ma wymiar uniwersalny i ogólnoświatowy – w 1999 r. zatwierdziło go Zgromadzenie Ogólne ONZ, inicjatywę poparła też Unia Europejska.

Alarmujące fakty:

  • 1 na 3 kobiety doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej przez całe życie, najczęściej przez bliskiego partnera
  • tylko 52% kobiet będących w związku małżeńskim lub partnerskim swobodnie podejmuje decyzje dotyczące stosunków seksualnych, stosowania środków antykoncepcyjnych i opieki zdrowotnej
  • na całym świecie prawie 750 milionów kobiet i dziewcząt wyszło za mąż przed ukończeniem 18 lat, a 200 milionów kobiet i dziewcząt przeszło okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM)
  • 1 na 2 kobiety zabite na całym świecie zostało uśmierconych przez swoich partnerów lub rodzinę; podczas gdy tylko 1 na 20 mężczyzn zginął w podobnych okolicznościach
  • 71% wszystkich ofiar handlu ludźmi na świecie to kobiety i dziewczęta, a 3 na 4 kobiety i dziewczęta są wykorzystywane seksualnie
  • przemoc wobec kobiet w wieku reprodukcyjnym jest tak samo częstą przyczyną ich śmierci jak rak oraz częstszą przyczyną złego stanu zdrowia niż wypadki drogowe czy malaria.

Aleksandra Orzechowska, kl. 3Tba