Nauka zdalna do 3 stycznia 2021

Na stronie MEN ukazało się Rozporządzenie przedłużające naukę zdalną do 3 stycznia 2021. Na podstawie tego Rozporządzenia zarządzam, że od 30 listopada:

1) zajęcia zawodowe praktyczne w klasach maturalnych kontynuowane są w formie stacjonarnej,

2) odbywa się praktyczna nauka jazdy,

3) na naukę praktyczną wracają wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.