Zmiany w organizacji roku szkolnego

15.12 zebrania dla klas maturalnych godz. 17:00

Klasy przejściowe

19.01 wtorek rada klasyfikacyjna

21.01. czwartek rada plenarna

22.01 zebrania z rodzicami godz. 17:00

 22 stycznia koniec I okresu dla klas innych niż maturalne

Zmiana dni wolnych od zajęć:

dzień 12.01  nie jest dniem wolny

07.05 jest dniem wolnym dla wszystkich