17 grudnia – Dzień bez Przekleństw


W kalendarzu nietypowych świąt jest jeden dzień, w którym szczególnie należy zadbać o czystość języka ojczystego- Dzień bez Przekleństw. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na naszą mowę i poszukiwanie wyrazów alternatywnych dla przekleństw.


W ostatnich latach nasiliło się używanie wulgaryzmów. Przeklinać zdarza się dorosłym, jak i dzieciom. Większość z nich robi to wyłącznie pod wpływem emocji. Najczęściej wulgaryzmów używa się w rozmowach ze znajomymi i rodziną. Spotykamy się z nimi na ulicy, w środkach komunikacji, w szkole, w domu rodzinnym, a także w miejscach spędzania wolnego czasu. Wulgaryzm jest to słowo określające silne emocje.

Jednak pomimo, iż przekleństwa istnieją tak długo jak sam język, są one powszechnie uważane za objaw prymitywizmu i braku kultury. Nie wszędzie można więc sobie pozwolić na mocniejszą „wiązankę” – w niektórych krajach można za to słono zapłacić mandat, a w ekstremalnych przypadkach nawet trafić do aresztu na 15 dni – jak pewien ukraiński uczeń, który nadużywał wulgaryzmów na internetowym czacie.

Pamiętajmy o tym, że o kulturę języka należy dbać na co dzień. Język jest naszą wizytówką!


Justyna Chruściel, 2Tag