Zajęcia praktyczne w szkole i CEZ od 18 stycznia i 25 stycznia

„Od 18 stycznia 2021 roku naukę praktyczną zawodu będą odbywać uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

„Od 25 stycznia 2021 roku prowadzone będą zajęcia zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych w szkole oraz w Centrum Edukacji Zawodowej w następujących klasach i zawodach:
a) 3A – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych;
b) 3B – fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, monter instalacji sanitarnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
mechanik motocyklowy ;
c) 3Tba – technik budownictwa, technik architektury krajobrazu;
d) 3Ti – technik informatyk;
e) 3Tme – technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
f) 3Tsm – technik pojazdów samochodowych, technik mechanik;
g) 3Tgo – technik geodeta;
h) 3Te – technik elektryk, technik energetyk;
i) 2Tgi – technik informatyk;
j) 2Tgso – technik ochrony środowiska;
k) 2Tgag – technik geodeta, technik architektury krajobrazu;
l) 2Ti – technik informatyk;
m) 2Tag – technik architektury krajobrazu, technik geodeta;
n) 1Tag – technik architektury krajobrazu, technik geodeta.”