WOŚP – WARTO POMAGAĆ!


Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowy element Finału stanowi granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczony zostaje na cele Fundacji oraz inne wydarzenia, jak np. imprezy kulturalne, czy sportowe. W czasie Finału realizuje się wiele różnorodnych form zbiórek funduszy, z których najważniejsza to publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy, przede wszystkim młodzież. Zebrane pieniądze przeznaczane są na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat uznawana jest za organizację o największym zaufaniu społecznym w Polsce. Według badania CBOS z 2014 WOŚP cieszyła się zaufaniem 87% ankietowanych.
W samym Sieradzu w roku 2021 do akcji przystąpiły trzy sztaby:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu, Rycerska 4. Kwestowało 50 wolontariuszy. Pierwsze podsumowanie mówi o kwocie 54 tys. zł.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka, ul. Władysława Łokietka 55. Tu kwestowała 40-tka wolontariuszy. Wstępne wyniki opiewają na około 17 tys. zł.
Nasze Radio sp. z o. o.
Były kwesty i internetowe aukcje.
Według informacji podanych przez rozgłośnię Nasze Radio tegoroczne wyniki internetowych aukcji, które prowadził sztab na antenie, były rekordowe. Zebrano imponującą kwotę ponad 61 tys. zł, z czego 53 tys. zł przyniosły wspomniane licytacje. Hitem okazała się koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego, która „poszła” za 10 tys. zł oraz rejs motorówką po zbiorniku Jeziorsko ze starostą sieradzkim Mariuszem Bądziorem (ponad 6 tys. zł).

Aleksandra Orzechowska
Kl. 3 Tba