Kobiety Polskiego Czerwonego Krzyża

Działają, organizując pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących pomocy. Dzięki temu te dzieci mają równe szanse w edukacji i rozwoju, mają też odpowiednie warunki do integracji i akceptacji ze strony rówieśników. Obecność kobiet wzrastała w szeregach PCK jako skutek przemian społecznych m.in. takich jak przyznanie kobietom prawa wyborczego w Polsce w 1918 roku. 27 kwietnia 1919 roku zatwierdzono statut organizacji i dokonano wyboru Komitetu Głównego, w którego skład weszły m. in. hrabina Elżbieta Potocka, Julia Weyherówna, baronowa Helena Bisping, Dora Wisznicka, Helena Paderewska, Aleksandra Zarzycka, Maria Kretkowska i Julia Przyjemska. Wśród członkiń Komitetu znalazły się przedstawicielki polskiej arystokracji, ziemiaństwa oraz działaczki społeczne jak chociażby Maria Kretkowska czy pisarka Maria Rodziewiczówna. W ciągu 100-letniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, uhonorował Medalem im. Florence Nihgtingale 102 polskie pielęgniarki związane z organizacją (m. in. Annę Kaczmarczyk i Marię Tarnowską).[10:16]Obecna Rada Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu jest kontynuacją przedwojennego Komitetu Pań. Tworzy ją kilkanaście kobiet różnych zawodów, które charytatywnie angażują się w działania dobroczynne zbierając fundusze a także przekazując własne środki finansowe i dary. Odpowiada też na wszelkie potrzeby dzieci z ubogiego środowiska. Z ich pomocy, głównie zaś z edukacyjnych kolonii w czasie wakacji, skorzystało tysiące dzieci z całej Polski. Działalność Rady Pań jest bezpośrednio związana z Polskim Czerwonym Krzyżem i jego misją. Rada Pań przy PCK za swoją działalność została wielokrotnie uhonorowana prestiżowymi nagrodami. Na uwagę zasługuje wyróżnienie przyznane przez Europejski Klub Biznesu „za niesienie pomocy i wrażliwość na potrzeby najmłodszych z ubogich rodzin oraz wieloletnią działalność na rzecz poprawy dziecięcego świata”. Kobiety zajmują istotną pozycję w Polskim Czerwonym Krzyżu – zarówno członkinie,  pracownice jak i wolontariuszki – nieprzerwanie poświęcają swoją energię i czas, aby nieść pomoc potrzebującym. Izabela Andrzejewska kl. 1 Tbm

SK PCK