„TRADYCYJNY SAD”

Uczniowie klasy drugiej architektury krajobrazu biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym organizowanym  przez Fundację Banku Ochrony Środowiska –  „TRADYCYJNY SAD”. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat starych odmian czereśni oraz  znalezienie i przygotowanie terenu do założenia mini sadu.