38 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do stypendium w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych III edycja”

38 uczniów ZSP Nr 1 w Sieradzu zakwalifikowało się do stypendium w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”. Stypendium w kwocie 3000 zł jest przyznawane uczniom z najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych w województwie łódzkim. Stypendium otrzymało 17 uczniów uczących się w zawodzie technik geodeta, 11 – technik architektury krajobrazu, 5 – technik informatyk, 2 – technik mechatronik, 2 – technik budownictwa, 1 – technik elektryk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukceców.