W terminie od 29 marca do 11 kwietnia naukę zdalną zarówno w nauczaniu ogólnokształcącym, jak i zawodowym teoretycznym oraz praktycznym.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w terminie od 29 marca do 11 kwietnia naukę zdalną zarówno w nauczaniu ogólnokształcącym, jak i zawodowym teoretycznym oraz praktycznym. W związku z powyższym wszystkie zajęcia praktyczne realizowane do tej pory w szkole lub na CEZ-ie będą realizowane zdalnie. Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Przesuwamy również na późniejsze terminy wszystkie zaplanowane egzaminy próbne.