Do 18 kwietnia br. wszystkie zajęcia odbywają się online.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 18 kwietnia br. wszystkie zajęcia odbywają się online.