Od 19 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021 roku wprowadza się w ZSP Nr 1 w Sieradzu nauczanie zdalne w kształceniu ogólnokształcącym oraz zawodowym teoretycznym i praktycznym.

Od 19 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021 roku wprowadza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu nauczanie zdalne w kształceniu ogólnokształcącym oraz zawodowym teoretycznym i praktycznym.