Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

W dniu 30.04.2021 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu.  W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie mogła odbyć się tradycyjna uroczystość zakończenia zajęć, podczas której absolwenci otrzymywali świadectwa.

W tym roku uczniowie w małych grupach, w reżimie sanitarnym, odebrali nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem z rąk pana dyrektora Michała Kluby, pana wicedyrektora Macieja Messa oraz pana kierownika szkolenia praktycznego Waldemara Szukały.

Następnie, zgodnie z harmonogramem, abiturienci odebrali świadectwa oraz inne dokumenty od swoich wychowawców. Drodzy absolwenci, jak wspomniał w swoim przemówieniu pan Dyrektor: ” Teraz pozostała jedynie matura i wkraczacie w dorosłe życie. Jedni z was pójdą na studia, drudzy do pracy. Jednak każdy z was jest już osobą dorosłą i zacznie się usamodzielniać. Musicie sobie również uświadomić to, że rodzice nie zawsze będą już w stanie wam pomóc, że będziecie zdani w wielu sytuacjach jedynie na siebie, swoje umiejętności i wiedzę.”Życzymy Wam połamania długopisów oraz powodzenia na egzaminie maturalnym.