Zasady nauczania hybrydowego od 17.05 do 28.05

§ 3
Od 17 maja 2021 do 30 maja 2021 roku wprowadza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu nauczanie hybrydowe według następujących zasad:
1. W trybie stacjonarnym odbywają się wszystkie zajęcia zawodowe realizowane w formie praktycznej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.
2. O sposobie odbywania zajęć w Centrum Edukacji Zawodowej decyduje dyrektor tej placówki.
3. Zezwala się na prowadzenie zajęć z praktycznej nauki jazdy.
4. Zezwala się na naukę praktyczną zawodu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
5. Zezwala się na realizowanie praktyk zawodowych w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
6. Od 17 maja do 21 maja w trybie stacjonarnym zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe realizowane w formie teoretycznej odbywają oddziały: 3A, 3B, 2A, 2B, 2gA, 2gB, 1A, 1B, 2Ti oraz przypadki opisane w § 3 pkt 8.
7. Od 24 maja do 28 maja w trybie stacjonarnym zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe realizowane w formie teoretycznej odbywają oddziały: 1Tsp, 1Te, 1Tag, 1Tbm, 1Ti, 2Tag, 2Tsm, 2Te, 2Tbm.
8. Ze względu na to, iż występują przypadki w tygodniowym rozkładzie zajęć, polegające na tym, że w jednym dniu odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne – wprowadza się następujące wyjątki do § 3 pkt 6:
a) klasa 1Tsp we wtorek 18.05 odbywa dodatkowo zajęcia teoretyczne stacjonarnie,
b) klasa 1Te grupa technik elektryk w poniedziałek 17.05 odbywa dodatkowo zajęcia teoretyczne stacjonarnie,
c) klasa 1Tbm grupa technik mechatronik w poniedziałek 17.05 odbywa dodatkowo zajęcia teoretyczne stacjonarnie,
d) klasa 1Ti w środę 19.05 odbywa dodatkowo zajęcia teoretyczne stacjonarnie,
e) klasa 2Te w środę 19.05 odbywa dodatkowo zajęcia teoretyczne stacjonarnie.
9. Zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe realizowane w formie teoretycznej w trybie zdalnym realizują w terminie od 17 maja do 21 maja oddziały niewymienione w § 3 pkt 6 i 8, natomiast w terminie od 24 maja do 28 maja – oddziały niewymienione w § 3 pkt 7.

Przypominam, że w terminie od 17 maja do 11 czerwca oddziały 3Tba, 3Ti, 3Tme, 3Tsm, 3Tgo, 3Te, 2Tgi, 2Tgso, 2Tge, 2Tgag, 2Tgbm odbywają miesięczną praktykę zawodową u pracodawcy.