Informacja dla zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym sierpień 2021r.


1) Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek).
2) Egzamin będzie przeprowadzony w szkołach, w których zostały złożone oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu.
3)
Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w terminie głównym.
4) Wejścia zdających do szkoły i sal egzaminacyjnych: WEJŚCIE do szkoły – GŁÓWNE, OD UL.PIŁSUDSKIEGO
(jeśli zajdzie konieczność pozostawienia okryć wierzchnich, torebki to zdający udają się do ITS – przygotowane są przezroczyste worki do ich spakowania i dalej schodami do góry).