ABSOLWENCI .Wyniki egzaminu zawodowego.

ABSOLWENCI !!Wyniki egzaminu zawodowego są dostępne w panelu zdającego oraz w sekretariacie szkoły. Świadectwa i dyplomy do odbioru od 9 września. Termin składania deklaracji na poprawę  egzaminu w sesji zima 2022 upływa 15 września.