X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”


Tematyka: prawo pracy, bhp, ergonomia Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza uczniów do udziału w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym „Kultura bezpieczeństwa”, który towarzyszy programowi „Kultura Bezpieczeństwa”. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na papierze formatu A3 (prace na innych formatach nie będą oceniane). Temat pracy powinien dotyczyć zagadnień prawnej ochrony pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub zasad udzielania pierwszej pomocy. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody, a zwycięskie prace uczniów zostaną opublikowane przez OIP w kalendarzu ściennym na 2022 rok.
Etap szkolny- prace będą przyjmowane do 15 października Trzy najlepsze prace wezmą udział w etapie międzyszkolnym. Plakat informacyjny i regulamin konkursu w załączeniu. Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się bezpośrednio do opiekuna lub do biblioteki szkolnej, gdzie można obejrzeć przykładowe prace konkursowe z poprzednich lat. Informacji udziela opiekun p. Beata Książek.