Uroczystość organizowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: DEN w PZS NR1 w Sieradzu

[panorama id=3488]

W murach „Mechanika” odbyły się dzisiaj obchody Dnia Edukacji Narodowej, których organizatorem był Łódzki Kurator Oświaty. Po przywitaniu gości przez dyrektora Michała Klubę, przemówienie wygłosił pan Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty. Podczas uroczystości wręczono nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz medale Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli z regionu Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: wicestarosta powiatu sieradzkiego Kazimiera Gotkowicz, przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego Olga Kołoszczyk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego Sylwia Dęga-Frątczak oraz kierownik Referatu Spraw Samorządowych, Obywatelskich i Społecznych w Urzędzie Gminy Sieradz – Włodzimierz Miłek. Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała pani Aneta Remiszewska-Grzesiak. Po części oficjalnej uczestnicy obchodów Dnia Edukacji Narodowej obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej Szkoły pod przewodnictwem pani Katarzyny Leśkiewicz oraz Anety Remiszewskiej-Grzesiak. Oprawę techniczną koordynowała pani Joanna Opora i pan Andrzej Jurkowski. Na zakończenie uroczystości, życzenia dla pracowników oświaty złożył Cezariusz Mostowski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Zdjęcia: Jakub Woźny klasa 1Ti

Zdjęcia: Jakub Woźny klasa 1Ti – op.J.Opora