Promocja kandydatów na patrona szkoły.

W Izbie Tradycji szkoły uczniowie klasy 3Ti zapoznają uczniów i nauczycieli z sylwetkami kandydatów na patrona szkoły.
Informacje o kandydatach znajdują się na holu głównym.