Dzielmy się dobrem…

Samorząd Uczniowski wraz z Szkolnym Kołem Caritas ogłasza konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Rękodzieła należy dostarczyć opiekunom konkursu do 17 grudnia 2021 r. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone. Wszystkie trafią z życzeniami do seniorów z oddziału rehabilitacyjnego oraz do pensjonariuszy sieradzkiego bankowca. Opiekunowie:K.Leśkiewicz. B.Sowala, K.Borkowska