Światowy Dzień Krwiodawcy 2022

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie stanowi okazję do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za dar krwi, który ratuje życie! Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Krew i produkty krwiopochodne oraz ich transfuzja stanowią kluczowy aspekt opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Codziennie ratują miliony istnień, poprawiają zdrowie oraz jakość życia wielu pacjentów. Potrzeba krwi jest powszechna, ale dostęp do krwi dla wszystkich, którzy jej potrzebują, już nie. Niedobory krwi są szczególnie dotkliwe w krajach rozwijających się. Jednakże w wielu krajach służby krwi stają wobec wyzwania jakim jest konieczność zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować. Jedynym jej źródłem jest człowiek – Honorowy Krwiodawca, bez którego pomocy nie funkcjonowałyby szpitale, nie można byłoby przeprowadzać zabiegów, operacji oraz leczyć chorych. Oliwier Szczepaniak